Поезията и Цочо Бояджиев в тишината на Стария град

Поезия – убежище за нашите меланхолии. Така професор Цочо Бояджиев започва речника след първата му стихосбирка в Издателство за поезия “Да” от 2016 година – “Книга на ирониите и опрощенията”.

Познат сред повечето хора като учен и отличен преводач, Цочо Бояджиев е ренесансово развита личност – негови фотографии участват в редица изложби и албуми, а поезията му намери уютен дом във антологийната му книга “Обратното на слънчогледа”. Затова трудно литературният фестивал Пловдив чете щеше да мине без да отправи поглед към поезията на Цочо Бояджиев.

Тази поезия е тотален контрапункт на съвременните (а и на всички) поетически моди. Поезия, която не се самозаявява, не се саморекламира и не лобира за себе си, не настоява за категоричност. Цочо Бояджиев се опитва да сглоби разбъркалия се свят, да обясни формите и линиите му. Фотографска поезия – поезия на видяното, но не в неговата привидност, а във другостта, която всеки аспект от реалността може да се види. В инобитието, но не само на хората, но и на птиците, предметите, тишината, снега. Цочо Бояджиев пише с болка от равносметката при поставяне времепространствата на една човешка длан. Там изпъква цялата парадоксалност и органична необяснимост, която Цочо прави да звучи красиво. Което може би е достатъчно.

Иска ми се във време, когато на преден план излизат един по-друг тип личности, нелицеприятни хора, които сякаш заемат цялото пространство, медиите ги мултиплицират и хората почват да си мислят, че само такива хора живеят тук и други няма. Иска ми се да покажем, че има и хора като Цочо. заяви издателката му Силвия Чолева

Литературният критик Борис Минков вкара поезията на Цочо Бояджиев в сложен литературно-исторически контекст като по цел и идея я сравни с поезията от началото на немския Романтизъм:

Тази поезия опитва да събере разбягалите се сектори на действителността. Познанието, познавателните възможности, но и съновиденията, пророчествата, сепването, разтърсването от съзерцателността и самата съзерцателност.

Обратното на слънчогледа и Книга на ирониите и опрощенията не са книги, които ще видите във всяка книжарница или пръснати по фейсбук статуси и картинки. Тяхната мисия е друга. Те се загнездват дълбоко в човешките сетива и коварно ще те сепват, когато наивно се подлъжеш, че си разбрал нещата.


твое ли е това творение
господи
ти ли сътвори този свят
в който всичко може да бъде и друго

но тогава ние как да останем себе си
ние
как
да останем

За автора

Вашият коментар