Проект „Форсиране на избора“, част от Есенен салон на изкуствата 2013

Тази година Национални есенни изложби се организират на нов принцип, те са поверени на артистичен директор- доц. д-р Галина Лардева (изкуствовед, куратор), като се обръща особено внимание на новото поколение художници.

Проектът „Форсиране на избора“ представя селекция единствено от млади автори, за част от които това участие е първа самостоятелна изложба. Изборът на тези художници има за цел да се набележат тенденциите на художествено развитие на едно ново поколение не само за себе си, а в един съвременен и актуален контекст, в който са възможни условия за пълноценна комуникация.

Участниците във „Форсиране на избора” (Национални есенни изложби, Пловдив 2013) са автори на възраст между 25 и 40 години, получили своето сериозно академично художествено образование в България и/или по света, имат своите специализации, резиденции и участия в редица проекти.

Проектът „Форсиране на избора“, като част от  Есенен салон на изкуствата, ще се проведе от 1 до 30 септември в едни от най-впечатляващите къщи в Стария град –

Балабанова къща – експозиционните пространства на първи етаж, т.нар. дълбока зала и т.нар. сводеста зала

къща Хиндриян – двор, експозиционни пространства на верандата, т.нар. мааза

къща на Мексиканското изкуство – двор и зала

къща на Управление Старинен Пловдив – двор

Участници в проекта са Александър Петков, Дарина Пеева, Димитър Генчев, Елеонора Друмева, Зина Неделчева, Калия Калъчева, Лора Пармакова, Любомир Кръстев, Нина Русева, Стоян Дечев.

Откриването ще се осъществи на 1 септември от 18:00 часа в Балабановата къща.

 

За автора

Вашият коментар