50 младежи в Пловдив: Да си поговорим за младежката работа (СНИМКИ)

Над 50 младежи участваха в Национална конференция на тема „Възможности за изграждане на мрежа за развитие и популяризиране на младежката работа на местно, регионално и национално ниво”, организирана от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) и Национален младежки форум (НМФ).

"Младежка работа” е термин, който все още плахо се артикулира в общественото пространство и за много хора е непознат и непонятен.

Насърчаване на гражданското участие на младежите, участието им в процесите на вземане на решения, превенция на екстремизма, тренинги и обучения за повишаване на личностните (меки) умения, медиатор между публичните власти и различни общности. Отстояване на аргументирано мнение, публично дебатиране, справяне със социална и личностна изолация, подкрепа за успешно преминаване от юношество към зряла възраст – всичко това са само част от резултатите на младежката работа.

Тези теми и начините за мрежуване повдигна Националната конференция за Младежка работа в Пловдив, която се проведе с подкрепата и в сградата на Пловдивски Културен Институт.Представители на ръководни длъжности в различни младежки организации и НПО от цялата страна дискутираха възможността за създаване на мрежа за популяризиране на младежката работа в страната и споделяха добри практики от сектора. Темата бе интересна и близка за всеки от участниците. Всички споделяха ентусиазирано различни начини, чрез които да се създаде тази мрежа и какви биха били ползите от нея. Предизвикателството е, организациите да бъдат мотивирани и да виждат ползата от участието в една такава мрежа, за да бъдат активна страна в последващите процеси на споделяне и общо действие.

Даниел Джинсов от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) представи резултати от Национална среща „Младежки работник проведена в гр. Варна, на която над 150 младежи, експерти и политически отговорни лица се обединиха около общи дефиниции за младежка работа и младежки работник, изготвиха профил и план за развитие на професията младежки работник в страната, а с това дадоха и заявление към управляващите, че младите не са само бъдещето, но те са тук и сега и биха желали да развиват настоящето.

Лилия Еленкова от АПАО дефинира, чрез изключително динамична дискусия термините „комуникация“ и „мрежа“: 

За да можем да комуникираме правилно и да се разбираме качествено, а с това да постигаме и общи цели е важно да дефинираме понятията, с които работим“ , сподели Лилия Еленкова пред Медиакафе.

Младежката работа в Европа, развитието й до момента и с процесите, които се случват сега, ни запозна Любомир Тодоров, които е дългогодишен активист в неправителствената сфера, а в момента част от Консултативния съвет по младежта към Съвета на Европа.

Резултатите от конференцията ще бъдат публично достояние след тяхното оформяне и ще бъдат качени ТУК

Конференцията се реализира по проект „Развитие на младежката работа в България, чрез стимулиране партньорството между младежките организации и младежките работници” финансиран от Национална програма за младежта на Министерство на младежта и спорта.

Повече от конференцията във Варна през юни, със СНИМКИ, може да видите ТУК.

Фотограф: Георги Мерджанов

Вашият коментар