Закриват НЦЕМПИ

Считано от 1 юли 2014 година се закрива Националният център “Европейски младежки програми и инициативи“, което е решено с постановление на Министерски съвет № 150 от 10.06.2014 г.

Всички текущи проекти по Национална програма за младежта ще бъдат администрирани от Министерство на младежта и спорта, дирекция „Политика за младежта".

Всички неприключили проекти по програма „Младежта в действие" ще се админстрират в следващите месеци от Център за развитие на човешките ресурси към МОН.

Дейността на Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" включваше консултации, организация и координация на участието на български младежки организации и институции в европейските и международните младежки програми и инициативи.

Основните функции на НЦЕМПИ включваха: администриране на проекти по програма "Младежта в действие", както и по други национални и международни програми, финансирани от държавния бюджет, от Европейския съюз или от други международни организации; събиране и предоставяне на информация относно изпълнението на проектите за младежки дейности.

Центърът подпомагаше министъра на младежта и спорта при осъществяване на държавната политика в областта на младежките дейности в Република България, като консултант на млади хора и младежки организации за реда и начина на кандидатстване по програма "Младежта в действие" и по други национални и международни програми.

НЦЕМПИ имаше функцията на Национална агенция на Програма "Младежта в действие" за България и беше национален координатор на мрежата Евродеск. Центърът администрира и Националната програма за младежта 2011-2015, а от 2013 г. е национален координатор на Кампанията No hate speech movement на Съвета на Европа.

За автора

Вашият коментар