Слаб „3“ за Държавата в грижата за децата (ВИДЕО)

Бележник 2015 отбелязва слаб напредък в грижата за децата – „3.20“. Национална мрежа за децата отправи 10 препоръки за 10 нерешени задачи

За четвърта поредна година Национална мрежа за децата представи своя проект „Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. Чрез този документ се прави преглед на напредъка на изпълнението на ангажиментите на държавата към децата.

Най-високата оценка в документа е добър 4.29 за подобласт образование и грижи в ранна детска възраст. Напредъкът в нея е чувствителен в сравнение с миналата година, когато тя е оценена със слаб 2.86. Увеличението се дължи основно на предприетите действия по отношение на ангажиментите за въвеждане на стандарти за ранно детско развитие и развиване на програми за предучилищно възпитание и подготовка.

2.11 е най-ниската оценка и тя е за подобласт осиновяване, през 2014 г. тя е била 2.43. Бележник 2015 отчита, че процесът на осиновяване продължава да не е приоритет на държавата, протича усложнено, объркващо и разпокъсано между множество институции.

218 деца и младежи имаха възможност да изразят своята гледна точка по някои от ангажиментите и препоръките в документа. Те се включиха в 4 фокус групи и попълниха онлайн анкета. Така мнението им и поставените оценки станаха част от цялостния текст на авторите на Бележник 2015, който за втора поредна година дава платформа, за да бъде чут техния глас.

Оценките в Бележник 2015 са:

 • Общи принципи по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето – 3.06
 • Семейна среда и алтернативни грижи – 2.61
 • Здравеопазване – 3.31
 • Образование – 3.62
 • Детско правосъдие – 3.30
 • Годишен успех – 3.20

Освен анализа на поетите от държавата ангажименти, Бележникът обръща внимание и на 10 въпроса, които не присъстват в правителствените стратегии и планове, но са изключително важни за подобряването на живота на децата и семействата в България.

„Десетте възможни решения на десет нерешени задачи“, които предлагат експертите от Национална мрежа за децата са:

 • Създаване на Детски омбудсман;
 • Актуализиране на приетата през 2004 г. Национална жилищна стратегия и приемане на пакет от програми и нормативни промени за нейното изпълнение;
 • Разработване и приемане на цялостна семейна политика;
 • Подобряване капацитета на системата за закрила на детето;
 • Премахване на двусменния режим на обучение;
 • Гарантиране на безплатен достъп до предучилищно образование за всички деца, независимо от населеното място, в което живеят и от социалния им статус;
 • Гарантиране на приятелски настроена към майката и бебето здравна система;
 • Развиване на целенасочена държавна политика за инвестиране и задържане в България на детски здравни специалисти;
 • Възприемане на политика и насърчаване на култура за нулева толерантност към насилието над деца в обществото;
 • Разработване и прилагане на единни стандарти за щадящо изслушване на деца.

 4 кратки филма попитаха гостите:

„Подкрепя ли държавата достатъчно родителите в България?“,

„Можеш ли да живееш нормално само на социални помощи?“,

„Как ще живеем заедно, ако не учим заедно?“,

„Кои са децата в конфликт със закона?“.

С тях Национална мрежа за децата обръща внимание, че ако семействата в риск получават адекватна подкрепа навреме, много деца няма да бъдат изоставени или разделени от семействата си; съдбата на над 6000 деца, които преминават всяка година през детските педагогически стаи зависи от работата със семействата им и отношението на възрастните, с които се срещат по пътя си; приобщаващото образование е за всички деца, а не само за децата със СОП и оспорване на мита, че може да се живее нормално само на социални помощи.

Отговор на поставените във видеата въпроси и други, свързани с живота и благосъстоянието на децата в България, присъстващите дадоха в организираните 4 дискусионни групи: „Семейство“, „Здраве“, „Образование“ и „Правосъдие“.

Вижте ВИДЕО от дебата за промяна в системата за образование проведено през този месец в 7 града в България ТУК

Вашият коментар