Новата електронна система за прием на първокласници в Пловдив заработи

851 родители се регистрираха в първия ден от работата на новата електронна система за прием на първокласници в Пловдив, въпреки че датата на въвеждане на заявленията за кандидатстване не оказва никакво влияние на класирането на децата.

От вчера – 2 май 2017 година, на адрес priem.plovdiv.bg родителите на децата, подлежащи на прием в първи клас, имат достъп до новата електронна система.

Общият брой на подадените през вчерашния ден заявления е 882, като част от тях са въведени от училищните екипи, тъй като има и подадени при тях заявления на хартиен носител.

Към поддържащия екип на системата в писмен вид бяха зададени само 15 въпроса, което показва, че тя е лесна за работа и не затруднява родителите.

По предварителни анализи броят на децата, които следва да постъпят в първи клас през настоящата година е около 3500. Данните показват, че вече 25% от децата са регистрирани още първия ден.

На страницата на системата има подробна информация за всяко от общинските училища в града, за всички важни дати, свързани с класиранията, подробно ръководство за родителите, както и видеоклип с пример за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в първо класиране онлайн е 31 май. За родителите без достъп до интернет срокът за подаване на заявление на хартиен носител е 30 май – в училището, което им е първо желание.

Вашият коментар