От догодина ще разпределят първокласниците с електронна система

Бъдещите първокласници ще бъдат разпределяни в училищата в големите градове чрез електронна система. За целта общините трябва да приемат наредба за централизиран прием, която е предвидена и в държавния образователен стандарт за организацията на училищните дейности.

Ще бъде  въведена такава електронна система, каквото съществува за прием в детските градини. Такава система вече съществува в Бургас и приемът в града минава съвсем гладко. Централизираният прием може да се въведе най-рано догодина в цялата страна. До момента директорите на училищата определяха критериите за прием в първи клас. В новата система основно изискване ще бъде местоживеенето на детето.

За целта районите около училищата трябва да бъдат картографирани, за да няма застъпване на адреси и да не се получават недоразумения, а в същото време училищата трява да удовлетворяват исканията на родителите за изучаване на даден общообразователен предмет. Към момента записаните първокласници са около 66 000, но точният им брой ще стане ясен в началото на учебната година.

 

За автора

Вашият коментар