Преди всичко трябва да слушаме децата си

На организирана дискусия, на тема „Как се променя българският ученик през годините и съществува ли патриотичното образование в българските училища?“,  учители от всякаква възраст изказаха мнение за проблемите пред българското образование.

Една от основните теми беше становището, че преди всичко трябва да се обръща внимание на самите ученици и да учителите да се вслушват в техните желания.

Като основни проблеми пред българското образование се дефинираха променените системи; неточно написаните учебници, които съдържат непълна информация; фактът, че училищната институция вече е загубила възпитателния си характер, а подрастващото поколение се влияе от често нестабилна семейна среда и нездравословна улична такава.

Една от основните причини за липсата на патриотизъм сред българските ученици е непознаването на историята и не достатъчно точното и предоставяне в учебниците на подрастващите в началните класове. Начинът на изказ също е в голяма степен неподходящ, а това не задържа интереса на учениците. Също огромен недостатък според Красимира Танева е липсата на обяснение на националните символи – герб, знаме, химн.

Психологът Николина Иванова очерта профилът на българския съвременен ученик, на когото липсват съвременни модели на подражание. Те са объркани – бягащи в крайностите на социално, интелектуално и всякакво друго поведение.

На събитието присъстваха зам.-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева, шефът на Регионалния инспекторат по образованието (РИО), Красимира Тенева и Ваня Добрева.

Вашият коментар