Седмица на детското участие в Пловдив

Община Пловдив се включва  в кампанията на  UNICEF за детско участие чрез „Седмица на детското участие“.

По време на „Седмицата на детско участие“ –  20-25 април 2015 г. Община Пловдив инициира следните събития: „Един ден от работата на Общинския съвет“ и Дискусионен форум на тема “Как бих подобрил своя град“.

Днес, на 23 април 2015 г. /четвъртък/ ученици, председатели на Ученически парламенти ще присъстват на заседание на Общинският съвет, Пловдив. Те ще имат възможността да се запознаят с дейността на местната власт и с функциите на Общинския съвет. Децата и младите хора ще добият по-голяма увереност и самочувствиеда споделят мнения и предложения от техния опит,  да популяризират сред  своите съученици и приятели идеите за детско и младежко участие, като по този начин се ще  се стимулира  развитие на отговорното гражданско поведение.

 На 24 април/петък/  2015 г. от 14 до 15.30 часа в Заседателната зала на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1. ще се проведе Дискусионен форум на тема “Как бих подобрил своя град“. Ученици  от  пловдивските  училища,  в които има  създадени форми на  ученическо самоуправление, ще  разискват въпроси от различни сфери: „Какви извънкласни форми бих искали да има“ /Образование/, „Какво е необходимо да се направи за децата със специални потребност, за да се чувстват те по-добре приети и подкрепяни в училище и в общността“ /Толерантност/, „Чувствам ли се сигурен в моя град, моя квартал, в моето училище? Какво ми е необходимо?“ /Градска среда/.

 В дискусията ще участват: Петър Зехтински , зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, Стефан Стоянов, зам.-кмет „Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики“, представители на Дирекция „Социална политика“ и отдел „Образование“.

Вашият коментар