ТУ ще инвестира средствата от рейтинга си

Техническият университет – София, включително с филиала му в Пловдив, е на първо място по рейтинг в 6 от професионалните направления, по които обучава студенти и докторанти. Те са „Машинно инженерство“; „Електротехника, електроника и автоматика“; „Комуникационна и компютърна техника“; „Енергетика“; „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“.

„През 2018 година ще инвестираме средствата за получения най-висок рейтинг по 5-те професионалните направления в Техническия университет – София, филиал Пловдив в по-добри условия за учение, включително обновяване на лабораторната база, и студентски живот на бъдещите инженери, както и за премиране на добрите преподаватели.“каза директорът на Филиала проф. д-р Въльо Николов.

Високият рейтинг на Техническия университет – София и на филиала му в Пловдив се отразяват и върху научната работа. През 2018 година откриването на Дните на науката на Техническия университет – София ще се проведе в Пловдив на 17 май с Международната научна конференция „Техника, технологии и системи“ – ТЕХСИС. От миналата година тя стана ежегодна. Това означава, че учените от Филиала в Пловдив на Техническия университет – София имат достатъчно важни разработки, за да ги представят за обсъждане пред колегите си от страната и чужбина, а за европейските учени ТЕХСИС става все по-престижно място за професионална изява.

„За първи път подготвяме съвместна научна конференция с фондация „Български военно-въздушни сили“ за 12 април – Деня на авиацията и космонавтиката. Предстои ни участие и във военната изложба „Хемус“ в Пловдив.“ – коментира директорът на филиала.

За нивото на техническите разработки на учените от Техническия университет – София, филиал Пловдив говори фактът, че в последната сесия на фонда „Научни изследвания“ от класираните девет проекта, два са на колективи от Филиала. „Очакваме да приключи процедурата за класиране на проекти за изграждане на центрове за компетентност по НОИР, където участваме съвместно с други научни организации и се надяваме да класират нашия проект за финансиране“ – коментира проф. Въльо Николов.

Вашият коментар