588 възпитаници от Аграрния университет получиха своите дипломи

Връчиха тържествено дипломите на завършилите  бакалаври и магистри от випуск 2016 на Аграрен университет Пловдив.

588 са общо възпитаници от Аграрния университет, които получиха днес дипломите си. От тях 387 са успешно завършилите степен бакалавър, като средната стойност на успеха е 4,73 от редовна и задочна форма на обучение, а от държавните изпити – 5,14. За първенци на випуска бяха определен двама студенти – Пресияна Русева и Атанас Кунчев.

 „С почетното звание „Доктор хонорис кауза“ беше удостоен д-р Хинрих Майер-Жерболе заради приноса му за международно признание на Аграрния университет. Дипломи получиха също и новите професори, доценти и доктори. 

Подобна официална церемония се състоя и в Медицински университет – Пловдив, където освен академичните звания, лично ректорът проф. Стефан Костянев връчи дипломи на успешно завършилите образователната и научна степен „доктор“.

За автора

Вашият коментар