62-ма абсолвенти от Физическия факултет на ПУ се дипломират в събота

На официална церемония, която ще се проведе в събота, 19 март, дипломите си ще получат 62-ма абсолвенти, 10 от магистърски и 52-ма от бакалавърски програми на Физическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Промоцията ще се проведе в 6-та аудитория на Ректората на Пловдивския университет на ул. „Цар Асен“ 24 и ще бъде открита от ректора на висшето училище проф. д-р Запрян Козлуджов.

18 са отличниците на випуска, което е близо 12% от всички завършващи. Те ще бъдат наградени с грамота и почетен плакет на факултета.

Физическият факултет на ПУ е с над 50-годишна традиция в обучението на физици, учители по физика и инженер-физици. Във Факултета работят 39 преподаватели, 22-ма от тях са професори и доценти, а 33-ма имат научна степен. Голяма част от тях са специализирали в Русия, Индия, Франция, Австрия, Финландия и Англия.

Факултетът разполага с 15 лаборатории, три от които са оборудвани с модерни макети и апаратура по телекомуникации, електронна техника и информационни технологии, има три компютърни зали, две специализирани зали за обучение по съвременни информационни и традиционни технически средства на обучение и няколко технически работилници.

Студентите от физическия факултет са единствените за сега, обучавани по системата DIPSEIL и M-learning (mobile-learning) и могат да избират 20% от дисциплините, които изучават, на базата на кредитна система. В процес на подготовка е организирането и провеждането на дистанционна форма на обучение.

Факултетът разполага със собствен кариерен център и предлага редица стажански програми на своите възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). Студентите, завършили физическия факултет, работят като инженери и специалисти в областта на физиката, електрониката, комуникациите, лазерните технологии, ядренофизичните методи, полимерните материали и участват в усъвършенстването и разработката на нови методи за контрол и автоматизация на физични експерименти. Много от завършилите могат да работят и като учители по физика и изследователи в областта на съвременната физика и техника.

За автора

Вашият коментар