Десет пълни шестици на редовните приемни изпити в УХТ

Много добри резултати изкараха кандидат-студентите, които днес държаха редовните изпити по математика и по химия и опазване на околната среда за прием в Университета по хранителни технологии.

По Математика отличните оценки са 6, няма двойки, а по Химия и опазване на околната среда отличните оценки са 4 и има само една двойка.

Двата редовни изпита също се проведоха online, за да има равнопоставеност между кандидатите, посочи заместник-ректорът по учебна дейност и академичен състав доцент Христо Спасов.

Точно в 9 ч. беше активиран тестът от 25 въпроса по математика, а от 12 ч. – по химия. В рамките на 60 минути бъдещите студенти решаваха задачите, а резултатите станаха ясни веднага след приключването.

Първото класиране ще бъде обявено на сайта на УХТ на 10 юли, а записването на приетите да продължат образованието си в университета ще е от 14 до 16 юли.

Всички приети на първо класиране кандидат-студенти е необходимо да се запишат, в противен случай губят кандидат-студентски права и автоматично отпадат от участие в следващите етапи на класиране.

Ако  специалността, в която са приети ги удовлетворява, кандидат-студентите писмено декларират отказ от участие във второ класиране. Ако желаят да продължат да участват в класиранията на следващи етапи за предпочетени на по-предно желание специалности, кандидат-студентите  не попълват декларация  и автоматично се борят за прекласиране по възходящ ред на посочените специалности, форми на обучение и основание за прием.

Неприетите кандидат-студенти участват автоматично във втория етап на класиране.

Тази година УХТ ще обучава бакалаври в 9 направления и 17 специалности. На кандидат-студентите е предложено обучение на английски езикв специалности  „Туризъм“, „Компютърни системи и технологии“, „Технологии на храни и напитки“ и „Индустриален мениджмънт“. Възстанови се и приемът в специалност  „Технологии на ферментационните продукти“ на френски език.

Студентите от специалност "Топлотехника"в професионално направление  "Енергетика" в Университета по хранителни технологии, приети през учебната 2020-2021 година,  ще бъдат освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си.

Вашият коментар