Еразъм+ събира студентите в Пловдивския университет

На 25.02.2016г. (четвъртък) от 15:30ч. в зала „Компас“, ПУ Ректорат ще се състои информационна среща по Програма „Еразъм+“, която  се организира от Студентски съвет към ПУ

На срещата всеки ще има възможност да научи повече за възможностите, които „Еразъм+” предлага, както и за това какво представлява програмата, кои са ключовите дейности и да получи практически съвети за това как може да се включи.

В рамките на събитието ще бъде разгледан основно процеса за кандидатстване по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Младеж“ – младежки обмен, европейска доброволческа служба и мобилност за младежки работници.  Няма да бъдат разглеждани студентските мобилности в рамките на сектор „Висше образование“, тъй като за тях се организират регулярни срещи по съответните факултети.

Събитието е отворено към всички студенти независимо от специалността, годината или формата на обучение, в които се обучават, както и за студенти от други университети.

Вашият коментар