Френският посланик откри кръгла маса за правното образование в ПУ

При изключително голям интерес се проведе кръглата маса за правното образование в зала "Компас" на Ректората на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Форумът, организиран от Юридическия факултет на ПУ и Европейската асоциация на студентите-юристи (ЕЛСА) – Пловдив, бе открит от Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Република Франция в България. Официални гости и лектори бяха представителите на Факултета по право и политически науки на Университета в Нант (Франция) – проф. Ксавие Годен и проф. Жан-Кристоф Барбато.

Ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов приветства участниците във форума и подчерта неговата особена важност за развитието на правното образование в страната.

Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан обърна особено внимание на факта, че последната реформа в правното образование в България е направена през 1994 година – 13 години преди приемането на страната ни за пълноправен член на Европейския съюз. Според г-н дьо Кабан на системата са нужни не „техници“, а хора, посветени на справедливостта, за да възтържествуват основни принципи, като тези, цитирани в девиза на Република Франция: свобода, равенство и братство.

Участниците в кръглата маса бяха приветствани също от Декана на Юридическия факултет в ПУ – Проф. д-р Венцислав Стоянов. Той подчерта, че реформата в съдебната система, която е основен въпрос на нашето общество, е немислима без образованието и подготовката на кадри.

След официалното откриване, проф. Ксавие Годен изнесе лекция на тема "Обучението по право във Франция по времето на Ренесанса", а проф. Жан-Кристоф Барбато говори за съвременното обучение по право в Европейския съюз. Форумът приключи с дикусия, а на желаещите бяха издадени сертификати за участие.

Вашият коментар