Медицински университет-Пловдив провежда анти-СПИН кампания

1 декември е Международният ден за борба със СПИН. Този ден маркира началото на целогодишна кампания за повишаване на информираността за болестта. Основните цели на анти-СПИН акцията са насочени към припомняне на необходимостта за адекватна диагностика на инфекцията, болестта и нейните усложнения, достъп до терапия и проследяване на ефекта й, ограничаване на разпространението на HIV сред населението и  подобряване на качеството на живота на инфектираните с ХИВ и болните от СПИН.

„По данни на  „ Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” при здравното министерство, от началото на 2014 година   в страната са регистрирани нови 113 от общо изследвани 115 000 души. От новорегистрираните 90% са инфектирани по сексуален път, като при  48% е установен хетеросексуален контакт, при 42% – хомо/бисексуален , а при 10%   – инжекционна употреба на наркотици. В   последните години   се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е близо четири пъти по-голям от броя на жените. 27% от новорегистрираните през 2014г. с ХИВ инфекция са под  29 год. В България официално регистрираните българи, заразени с ХИВ, са близо 2000.”, заяви ръководителят на Катедра Микробиология и Имунология в Медицински Университет-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

В продължение на няколко години МУ-Пловдив провежда обучение на студенти, лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти по превенцията и контрола на ХИВ/СПИН с цел повишаване на знанията, уменията и  ангажираността им за предоставяне на качествени здравни и социални услуги на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България.

Обучението се възлага от   Министерството на здравеопазването и се финансира от съответната програма на Глобалния фонд срещу СПИН, малария и туберкулоза. Само през тази година в обучението участваха 110 души от 13 различни лечебни заведения в 5 области на Южна България – Пловдив, Стара Загора, Хасково, Смолян и Бургас. Лекторите бяха изявени специалисти по проблема от Катедрите по инфекциозни болести, Епидемиология, Социална медицина, Микробиология и Имунология.

В допълнение на това, в Лабораториите по Микробиология, Имунология и Вирусология на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив се извършва диагностика и мониториране на инфекцията и нейните усложнения, а в Сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН при Инфекциозна клиника се проследяват над 150 души с ХИВ в региона. В страната почти 1000 болни с ХИВ/СПИН са на мониториране. Около 700 от тях са на антиретровирусна терапия, а лечението само на един пациент струва 13 000 лв. годишно!

През 2014 г. от бюджета на МЗ са заделени около   15 милиона лева за закупуване на медикаменти, диагностикуми, осигуряване на болнично лечение и амбулаторно проследяване. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството на живот. 

Както и в предишни години, така и през тази, посланието на 1 декември е: „Да продължаваме да участваме активно и отговорно в информираността, диагностиката, лечението и ограничаване на разпространението на инфекцията, да бъдем съпричастни към проблемите на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.”, съобщават от Медицинския университет в Пловдив.

Вашият коментар