НПСС ще заседават в Пловдив тази събота и неделя

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) ще заседава в град Пловдив по актуални въпроси на Комисията по учебна и научна дейност, Комисията по проектна дейност и Комисията по социално битови въпроси на учащите, информира се mediacafe.bg. Заседанието ще се проведе в Аграрен университет Пловдив, по покана на студентски съвет към Аграрен университет. Темите, по които ще се проведат дискусии на 30 (събота) и 31 (неделя) март са:

  • Разглеждане на писмо от: Русенски университет „Ангел Кънчев”, Технически университет – Габрово, Аграрен университет- Пловдив, Великотърновски университет – Велико Търново, Тракийски университет – Стара Загора, относно изразено желание за преминаване на студентски столове, общежития и прилежащи бази от ССО към съответните висши училища;
  • Разглеждане на намалената субсидия по ПМС № 90 на засегнатите висши училища в страната;
  • Преглед на Националния план за реформи, където има предвидени редица конкретни мерки за развитие на страната, по които ще вземем отношение и ще заявим желание за участие в реализацията им.
  • Сезиране на Европейската комисия за системна липса на реформи във висшето образование, въпреки многократните забележки на ЕС и волята на българските студенти. Очаквайте и резултатите по темите, които ще публикуваме след неделя.
 

За автора

Вашият коментар