Над 400 абсолвенти ще получат дипломи от ФМИ на ПУ

Над 400 абсолвенти от Випуск 2015 на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще получат дипломите си в събота, 26 март 2016 година. Тържеството ще започне от 15:00 часа в Спортната зала на ПУ на бул. „България“ 236.

Дипломираните 235 бакалаври, от които 53 отличници, и 174 магистри, от които 92 отличници, от специалности в областта на математиката, информатиката и информационните технологии ще бъдат приветствани както от ректорското и деканското ръководство, така и от техни настоящи и бъдещи работодатели и от представители на местните и държавните власти.

Към кадрите на факултета проявяват традиционен интерес редица водещи фирми и институции, в които са реализирани успешно възпитаници на факултета. Част от тези фирми и тази година ще наградят абсолвентите. Утвърдени специалисти от бизнеса ежегодно се включват в процеса на обучение на студентите от ФМИ чрез провеждането на редица избираеми курсове. Същевременно, вече трета поредна година студентите от специалностите в областта на информатиката и софтуерните технологии провеждат обучение във фирма чрез практиките по специалността и преддипломния си стаж.

Випуск 2015 на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет е 51-вият пореден випуск. Във факултета годишно се обучават над 2000 бакалаври, магистри и докторанти, включително и от други държави, в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, които успешно се реализират не само в страната, но и по света. Факултетът е един от най-големите инкубатори на подобни кадри у нас и е сред водещите образователни и научни институции не само в България, но и в Европа.

За автора

Вашият коментар