Нарасна броят на първокурсниците в ТУ Пловдив

Над 400 бъдещи инженери от 31 випуск на Филиала на Техническия университет – София в Пловдив прекрачват на 25 септември прага на висшето учебно заведение

Те ще бъдат обучавани по 12 специалности, като при най-предпочитаната „Компютърни системи и технологии“ конкуренцията през кандидат-студентската компания беше над петима кандидати за едно студентско място.

„За другите специалности конкуренцията беше по-ниска, но като цяло имаме много добро изпълнение на държавната поръчка за прием през академичнаната 2017/2018 и малко повече записани студенти в сравнение с предходната“ – коментира директорът на Техническия университет – филиал Пловдив професор Въльо Николов. Сред новоприетите студенти има и чужденци, повечето от които са от република Гърция. Доскоро предпочитаната специалност от чужденците беше „Индустриално инженерство“, защото в нея лекциите и упражненията се водят само на английски език. Чуждестранните студенти от новият випуск, които са избрали други специалности, вече са изучили български език.

През тази академична учебна година особено отчетлива е тенденцията към мотивирано кандидатстване в една, най-много в две или три сродни специалности. Няма го „традиционното“ преди години изброяване на всички специалности, пък … където ме приемат. Анализът на университетското ръководство показва, че новите студенти са наясно с професионалната си ориентация още от 1-ви курс. И много често те продължават в специалност, която са учили преди това в професионални и математически гимназии. Студентите ни са наясно с това какво искат да работят и държат да се подготвят в Техническия университет – София, филиал Пловдив именно в тази насока.

Продължава кандидатстването по магистърските програми на Техническия университет – София, филиал Пловдив. Анализът показва, че расте броят на кандидатите, завършили в други университети и дори не инженерни специалности. Те считат, че така ще имат по-добри възможности за работа и реализация като специалисти. Основната част от първокурсниците са от Пловдивска област, както и от съседните области в Южен централен регион.

„Качеството на обучението на инженерни кадри е запазена марка на Техническия университет – София, филиал Пловдив. Стремежът ни е да повишим качеството на завършващите инженери, за да бъдем ценени от нашите индустриални партньори. И през новата учебна година обогатяваме лабораторната си база с най-съвременни технически средства, така че студентите, които завършват да бъдат още по-добре подготвени“, сподели проф. Въльо Николов.

За трета поредна година бъдещите инженери ще слушат лекции, както на своите български преподаватели, така и на живо ще следят лекции на световни учени от САЩ. През новата учебна година български и американски студенти едновременно чрез видео конферентна връзка ще правят съвместни лабораторни упражнения.

Проф. Въльо Николов: „Днес на нашите студенти, които пристъпват прага на университета ще кажа: вие искате да станете инженери и вашият избор на учебно заведение е най-добрият. Очаква ви интересна и усилена учебна работа. Не обещавам, че ще е леко, но със сигурност ще бъде интересно.“

 

Вашият коментар