Обявиха датите на предварителните кандидатстудентски изпити в ПУ

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” обяви датите на приемните си изпити в предварителната кандидатстудентска кампания за академичната 2016/2017 година

Общо 13 са дисциплините, по които кандидат-студентите могат да се явят на предварителни изпити. 11 от тях ще се състоят през месец юни. Най-масовият изпит, този по български език, е насрочен за 1 юни 2016 г. На 2 юни ще се проведат тези по история на България, география на България и биология. Знанията на кандидат-студентите по математика, психология, химия и теология ще бъдат проверени на 3 юни, а ден по-късно са насрочени изпитите по английски език, информатика и тестът със събеседване по физика. Всички изпити са с начален час 9:00.

Изпитът по музика за специалностите „Педагогика на обучението по музика“, „Музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ ще се проведе съответно на 26 март, 23 април и 14 май 2016 г. от 10:00 часа в Новата сграда на университета на бул. „България“ № 236, кабинет 509. Този по изобразително изкуство за специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ ще бъде на 20 април и 18 май 2016 г. от 10:00 часа също в Новата сграда на университета, кабинет 103.

Тестът със събеседване по физика ще се проведе на 16 април 2016 година, събота, от 10:00 часа във Физическия факултет – Ректората на ул. „Цар Асен“ № 24, стая 214.

Проверката на знанията по биология ще бъде на 26 март 2016 година, събота, от 10:00 часа в Биологическия факултет на ул. „Тодор Самодумов“ № 2, 14-та и 15-та аудитория.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности за отделни специалности в Педагогическия факултет ще се провежда от 1 до 4 юни от 14:00 до 17:00 часа в Ректората на университета на ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив.

Срокът за приемане на документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити е от 7 март до 20 май 2016 г. в Университетския информационен център, в бюрата по градовете или по интернет през сайта. Нужно е да се подадат декларация по образец на ПУ, оригинал и ксерокопие на документ за самоличност и квитанция за платена кандидатстудентска такса, която се заплаща при подаване на документите. Таксата за полагане на един кандидатстудентски изпит е 30 лв. За всеки следващ изпит се заплаща по 20 лв.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на получените по време на редовната кампания през юли. С тях кандидатите могат да участват в класирането или да се явят отново на изпит, ако те не задоволяват. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка.

Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, при положение че отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове:  от 15 юни до 30 юни 2016 г. в университета, в бюрата по градове или по интернет през сайта

На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в предишни години или дипломиращи се през учебната 2016/2017 година. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят, но не участват в класирането.

Повече информация за кампанията можете да намерите ТУК

За автора

Вашият коментар