Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с нов ректор

Проф. д-р Румен Младенов е новият ректор на Пловдивския университет

Проф. д-р Румен Димитров Младенов е новият ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Днес, по време на Общото събрание на висшето училище, за ректор гласуваха 297 от делегатите. Проф. Младенов получи 84% от техния вот – 250 гласа „За”. „Против“ гласуваха  22, имаше и 25 „бели” (непопълнени) бюлетини. Официално новият ректор ще встъпи в длъжност на 1 юни. 

Кандидатурата на проф. Младенов бе единствената и тя получи подкрепа от почти всички факултети на университета. 

Сред предизвикателствата за своя мандат новият ректор открои продължаващото влияние на демографския срив, промяната в правилата за финансиране на висшето образование, пряката зависимост на финансирането на научно-изследователската дейност от мястото на Пловдивския университет в наукометричните класации, основани на публикации в световните бази данни, както и предлагането на привлекателни, съобразени с динамичния пазар на труда бакалавърски програми.

Пред членовете на Общото събрание проф. д-р Румен Младенов пое ангажимент, че в работата си ще се основава на принципите на приемственост, реализъм, прагматизъм и отговорност.  Той подчерта, че ще се опита да надгради постигнатото като използва разширена екипност за баланс с цел осигуряване на плавно и устойчиво развитие във възходяща посока. 

Списъчният състав на Общото събрание на университета включва 353 човека. Общото събрание започна своята работа днес в 10:00 часа в ГДК „Борис Христов” при кворум в присъствието на 328 делегати. 

Тайно гласуване определени кои ще са 44-мата членове на Академичния съвет на ПУ. С 268 гласа проф. д-р Асен Рахнев бе преизбран за председател на Общото събрание. За зам.-председател делегатите избраха проф. д-р Венцислав Стоянов с 283 гласа, а за председател на Контролния съвет с 299 гласа бе преизбран проф. д-р Велизар Гочев. 

Освен че бе избран за член на Академичния съвет, досегашният ректор проф. д-р Запрян Козлуджов бе удостостоен и със званието „Почетен ректор“ на Пловдивския университет. Предложението дойде от проф. Рахнев, който му връчи и почетен знак за изключителен принос в издигане на престижа на висшето училище. Проф. Козлуджов бе ректор в продължение на 2 мандата, а преди това зам.-ректор в три последователни мандата. Той е и най-дългогодишният член на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България.

Новоизбраният ректор – проф. д-р Румен Димитров Младенов, е роден през 1962 г. Той е професор в професионално направление „Биологически науки“. Преподавател е по ботаника, систематика на растенията и микология в ПУ „Паисий Хилендарски“, по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив. Ръководител е на Катедра „Ботаника и методика на обучението по биология“ в Биологически факултет на ПУ и на Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ във Фармацевтичен факултет на МУ – Пловдив. 

Зад гърба си проф. Младенов има и богат административен опит – 4 години е ръководител на катедра, 4 години е заместник-декан, 8 години е бил декан на Биологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“, а от 16 години е член на Академичния съвет на университета.

Вашият коментар