Посочиха ПУ „Паисий Хилендарски“ като едно от водещите висши училища в България

ПУ „Паисий Хилендарски“ е водещо висше училище, сочи изследване на КНСБ

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ бе обявен за водещо висше училище по време на Националния форум „Предизвикателства пред държавните висши училища в България за успешна реформа: уроци от миналото и поглед към бъдещето“ на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ.

На форума присъстваха министърът на образованието Красимир Вълчев, президентът на КНСБ Пламен Димитров, ректорите на висшите училища в страната и др. Водещото място на пловдивската алма-матер бе посочено по време на основната презентация, озаглавена "Сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в България".

Ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Запрян Козлуджов бе официално поздравен за призовото място, както и за личните му заслуги и за прилаганите от него и екипа му добри практики на управление.

Според изследваните данни, седем са водещите държавни висши училища, индексирани като предсказуеми институции, програмно ориентирани, с добро управление и добри практики, става ясно от изследването на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ. Първото място е отредено на ПУ „Паисий Хилендарски“, следват УНСС, Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, Икономически университет – Варна, Аграрен университет – Пловдив, Медицински университет – Варна и Национална художествена академия.

Вашият коментар