Приключва първа сесия на конкурс за есе на ПУ

ПУ припомня на желаещите за Четвърти национален конкурс за есе за 12-класници
 
Записването за участие продължава, а темата е „Чуждите празници в българската култура – необходимост или подражание?“. Организиратори на мероприятието са Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
 
Конкурсът ще се проведе в две равностойни сесии, всяка от които съдържа три етапа:
 
  1. Представяне на конкурсните материали, а крайният срок за това е 22 март. Есето представлява самостоятелна писмена разработка в обем до 4 стандартни страници по посочената тема. То трябва да бъде придружено от декларация за авторство, която може да се свалите ТУК.
  2. Вторият етап е посветен на оценяването на конкурсните материали. Това ще продължи до 2 април. Есетата ще бъдат оценявани от комисия от преподаватели от Философско-историческия и Филологическия факултети на ПУ.Оценяването се извършва по шестобалната системя. Авторите на класираните есета с оценка минимум „Мн. добър 4,50“ ще бъдат лично уведомени и поканени да представят своите разработки пред комисията. Крайната оценка се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от представянето пред комисията.
  3. Третият етап е представяне на класираните писмени разработки и обявената дата за първата сесия е 9 април. Тогава всеки автор на есе ще разполага с 15 минути, за да представи своите идеи. Членовете на комисията ще задават въпроси на участника. 
В конкурса могат да участват всички ученици от 12 клас в средните училища в страната с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство.
 
Есето трябва да отговаря на критерии като: оригиналност и атрактивност на съдържанието, лично отношение на автора, аргументираност по темата и убедителност при представянето пред комисията. До конкурса не се допускат есета, копирани от други източници.
 
Авторите на първите три есета, класирани от комисията, ще получат награди от Философско-историческия факултет.
 
Желаещите, които обаче не успеят да се включат в сроковете на първата сесия на конкурса за есе, могат участват във втората. Нейните три етапа са съответно: предаване на есето – до 1 май; оценяване на конкурсните работи – до 11 май, представяне на класираните кандидати – 21 май, обясниха от Философско-историческия факултет. 

За автора

Вашият коментар