СУ приема 1308 магистри

Софийският университет ”Св.Климент Охридски” няма основание да бъде недоволен от резултатите от кандидат-студентската кампания, заяви днес зам.-ректорът на Алма Матер по доц. Мария Шишиньова. Към края на второто класиране в университета са приети толкова студенти, колкото през миналата година след края на последното записване през септември.

"Реално в момента имаме в редовна форма на обучение, имаме около 665 свободни места и 101 свободни места в задочна форма на обучение", обясни Шишиньова. В повечето професионални направления резултатите са изключително добри и специалностите са обезпечени. Както и миналата годината, така и тази, има спад на интереса на студентите към професионално направление педагогика, свързана с някои науки. "Като цяло смятаме, че с допълнителния прием, който обявяваме, ще успеем да попълним местата в различните специалности", смята Шишиньова. За някои специалности още на първо класиране местата са запълнени.

Сред тях са специалностите право, международни отношения, туризъм. И тази година след края на второто класиране в Алма Матер ще се проведе допълнителен прием на студенти, който ще бъде разделен на два етапа. В първия етап ще могат да се включат само кандидат-студенти от базата на данни на университета, които са подали документи, но не са били приети към този момент. Вторият етап ще бъде свързан с кандидат-студенти, които на предварителните изпити са изкарали много хубави оценки, но са се провалили на зрелостните изпити. Именно те ще могат, след като премине септемврийската поправителна сесия на матурите да кандидатстват, за да бъдат приети в най-старото висше учебно заведение у нас. За някои специалности ще могат да кандидатстват студенти, кандидатствали в други ВУЗ-ове със сходни специалности. След като приключи първият етап от СУ ще обявяват свободните места, ще изчакат процедурите по зрелостните изпити и до 24 септември ще се осъществи и последното класиране и записване на студенти.

Шишиньова обясни, че платената форма на обучение няма да касае Софийският университет. “За онези специалности, за които няма кандидати, дори за държавна поръчка, едва ли ще очакваме студенти платено обучение,“ обясни тя като припомни, че от Алма Матер бяха предложили в промените в Закона за висшето образование платената форма на обучение да бъде за онези ВУЗ-ове, които имат акредитация „много добър” и които имат свободен капацитет в рамките на институционалната акредитация. СУ има около 25 000 студенти, като институционалната му акредитация е за 29 000. Това, което се прие като промяна в закона, няма да върши работа както на СУ, така и на останалите ВУЗ-ове, прогнозира Шишиньова, тъй като се отнася само до свободните места по професионални направление. Академичния съвет на СУ принципно ще обсъжда есента въпроса за въвеждането на платеното обучение. Тази година СУ ще приеме 1308 магистри, редовно обучение, държавна поръчка, от които около 8 са във Факултета по журналистика и масова комуникация.

 

За автора

Вашият коментар