Специалността „Телематика“ отново сред най-желаните в ПУ

За втора поредна година Физическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ отчете засилен интерес към една от най-новите инженерни бакалавърски програми – „Телематика“.

Само ден преди да бъде обявено първото класиране на висшето училище от Факултета обявиха, че пазарно ориентираните инженерни бакалавърски програми – „Телематика“, „Телекомуникации с мениджмънт“, „Инженерна физика“, „Информационна физика и телекомуникации“ са сред най-желаните от кандидат-студентите.

Във формирането на бала за специалността „Телематика“ се включва умножена по 6 оценка от кандидатстудентски изпит Тест-събеседване по физика или математика, държавен зрелостен изпит по физика и астрономия, държавен зрелостен изпит по математика или държавен зрелостен изпит по български език и литература. Вместо резултата от конкурсен или зрелостен изпит може също така по шест да се умножи и призната оценка от сертификати от национални  кръгове на олимпиадите по физика или математика,  национални състезания по физика или математика, състезание по физика на факултета.

Специфичното за обучението по „Телематика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ е силно застъпената практическа подготовка под формата на практикуми и лабораторни упражнения, гаранция за успешна професионална реализация. Осигурени са стажове и практики във водещи компании в областта с възможност за оставане на работа при успешно завършване на бакалавърската програма. Те ще могат да извършват производствено-технологична дейност, да заемат изпълнителски, ръководни и други длъжности в областта на автомобилната електроника, електронното инженерство и телекомуникациите.

Обучението се извършва по съвременни уеб-базирани методи в собствена Интернет-базирана среда DIPSEIL, което дава възможност на студентите да работят и учат едновременно. След завършването на бакалавърската програма студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „Магистър” във Факултета по физика и инженерни технологии на ПУ „Паисий Хилендарски“, в други факултети на университета или в друго висше училище.

Вашият коментар