УХТ приема победители от състезания

Университетът по хранителни технологии ще признава като оценка от приемен изпит резултатите  на първенците от регионални професионални състезания, организирани от просветното министерство. Кандидат-студентите трябва да са класирани на първо, второ или трето място и да са участвали в професионални състезания, организирани от МОН през настоящата година и отговарящи на желаната за тях специалност.

За оценка от приемен изпит ще бъдат признавани и резултатите на кандидат-студенти, участвали през настоящата година в състезания, в които Университетът по хранителни технологии е съорганизатор, по правила, утвърдени от Академичния съвет на ВУЗ-а.

Желаещите да се обучават задочно в УХТ и работещи на трудов договор във фирми, с които университетът има сключени договори за сътрудничество, се състезават помежду си за до 30 % от местата в бакалавърска степен за съответното професионално направление.

В началото на март Университетът по хранителни технологии организира съвместно с МОН дискусионна среща по проблемите на професионалното образование и връзката между професионалните гимназии и висшето образование с бизнеса и възможностите за реализация. Между 60 и 70% от завършилите УХТ успяват да се реализират професионално в сектора за който са обучавани, сочат анализите на ВУЗ-а.

За автора

Вашият коментар