До Литва и назад…

03 ноември, 2015.
03:00 часа. 

Ангелина Илиева – учител по английски език в ПГМТ «Проф. Цветан Лазаров» ,гр. Пловдив и Даниел Джинсов, в ролята си на представител на МСМРБ, започват своето пътуване към младежки трейнинг център в провинцията на Литва. 

На летището в  София към тях се присъединяват Гергана Табакова, Кристине Василева и Диляна Налджиева.

Петимата са избрани да участват в международно обучение на тема “Better Advocacy for More Youth Participation”” ,организирано от Институт за политики, проучвания и анализи, Литва и финансирано по програма Erasmus+. 

Те са екипът на България. Пристигат първи в специално създаденото за обучения място – младежки трейнинг център „ Дeоградишкаш” на 40 км от Вилнюс. Чакат групите от Англия, Латвия, Норвегия, Полша и Литва.

Обучението започва още в същия ден, въпреки умората на участниците. Треньорите с многостранен опит знаят, че време за губене няма. Застъпничество (Advocacy) е мощен инструмент, който младежки лидери, младежки неправителствени организации могат да използват за насърчаване на промени на политики в полза на гражданското общество. Основният фокус на курса са начините за участието на младите хора в обсъждането и създаването на публични политики.  Участниците  разглеждат и различни области, в които може да се разшири участието на младите хора. Въвлечени са изцяло в процеса по създаване на застъпническа кампания – всяка от националните групи трябва да стартира своя кампания върху тема, засягаща и даваща решение на актуален социален проблем, свързан с младите хора.

Какво избра България?

Анализирайки проблемите, свързани с младите хора, чието лице виждаме всеки ден, във всяко населено място – независимо от неговата големина и ресурс – се обединихме около позицията, че най-сериозният проблем е липсата на информираност за възможности за развитие пред младите хора и липса на гражданско образование, с което те да израстват като самостоятелни, критични и активни граждани в обществото. За тази цел са необходими младежки зони (пространства), където младите хора да бъдат включени в активности извън формалната образователна система и да  развиват своя потенциал и повишават увереността си, като получават знания за гражданското участие, което могат да вземат. 

Резултатите, към които се стремяха организаторите, бяха постигнати – повишаване на знанията и разбирането на младежките неправителствени организации във връзка с национални и европейски закони и политика за младежта; установяване на контакти между младежките неправителствени организации на международно равнище; стартиране на застъпнически дейности, изпълнявани и ръководени от младежки неправителствени организации на местно ниво; умения за повишаване на осведомеността сред широката общественост относно релевантните въпроси на младежта, по-специално по отношение на участието на младите хора. Заедно с това, обучението донесе на участниците знанието как да бъдат и останат мотивирани, докато изграждат застъпническа кампания за своята идея. Оказа се, че е нужно просто да бъдат информирани. 

09 ноември, 2015
03:00 часа

Ангелина, Даниел, Кристине, Диляна и Гергана тръгват към летището на Вилнюс. С нещо ново в себе си, с нещо което вече ги свързва – убеждението,че младежки зони в България ще има.

П.П. Тук можете да откриете повече информация за:

Институтът реализирал обучението може да видите ТУК.

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (благодарение, на които България имаше възможност да се включи в международното обучение)

За автора

Вашият коментар