Руски учени смайват света с откритие

Руски учени откриха природно явление, което досега не бе известно и дори не е предсказвано теоретически. Откритието вече е признато за сензационно и е на път да извърши истинска революция в медицината и фармакологията.

Става дума за това, че лекарствените вещества могат да бъдат ефективни и в свръхниски дози, което идва да рече, че могат да бъдат създавани ефективни лекарства, които да се използват например при лечение на левкемия, предаде ИТАР-ТАСС. Това съобщи на заседание на президиума на Руската академия на науките ръководителят на изследователския екип академик Александър Коновалов.

Докладът му носи името „Образуването на наноразмерни молекулярни ансамбли (наноасоциати) във високоразредени водни разтвори”. Известно е, че при разреждането на даден разтвор с вода той губи свойствата си с увеличаването на количеството вода. По време на шестгодишните си изследвания руските учени обаче успяха да установят, че на тези класически представи се подчиняват едва 25% от разтворите. Останалите 75% „се държат некласически и техните свойства неочаквано се променят”, отбелязва академик Коновалов.

Това явление се наблюдава единствено във високоразредени водни разтвори – чак до 10 на минус двайсета степен мола (единица за количество на вещество) за един литър. Но именно при такива нищожни концентрации някои разтвори получават физикохимични и биологични свойства, които според научните представи не би трябвало да съществуват. 

Специалистите вярват, че новото откритие ще предизвика истински промени в медицината и фармакологията.

 

lekarstwa02

 

 

 

Вашият коментар