ГМО в България…

ГМО – митове и факти

На територията на Европейския Съюз Испания и Румъния са единствените страни, които официално са разрешили отглежданете на ГМ култури.

Близо 1/3 от земеделските площи в света вече са засети с биотехнологични култури, след началото на тяхното комерсиализиране от 1996 г. насам (данните от последните проучвания на Международната служба за агробиотехнологични приложения (ISAAA), публикувани на 12 януари 2005 г.)
 
По държави – САЩ с 47.6 млн. ха (59% от цялата площ; соя, царевица, памук, рапица), Аржентина с 16.2 млн. ха (20%; соя, царевица, памук), Канада-5.4 млн. ха (6%; рапица, царевица, соя), Бразилия-5.0 млн. ха (6%; соя), Китай-3.7 млн. ха (5%; памук), Парагвай-1.2 млн. ха (2%; соя), Индия-0.5 млн. ха (1%; памук), Южна Африка-0.5 млн. ха (1%; царевица, соя, памук), Уругвай-0.3 млн. ха (<1%; соя, царевица), Австралия (памук), Румъния (соя), Мексико (памук, соя), Испания (царевица),Филипините (царевица), всяка с по 0.1 млн ха (<1%).
 

Името на България се нарежда сред имената на тези европейски държави, които имат уклончива политика относно отглеждането на ГМ култури и по-скоро са склонни да гласуват за снижаване на нивата на контрол и превенция на риска от въвеждането на ГМО в ЕС.

В България се отглеждат ГМ-култури – незаконно!

И се продават ГМ-храни!

България има уклончива политика относно отглеждането на ГМ култури.

Царевица – първите полски опити за изпитване на хибридна ГМ царевица от компаниите “Монсанто”,  “Пионер” и “Новартис”. Засетите площи се както следва 1999г. – 13 000 ха, през 2000г. – 19 000 ха, през 2001г. – 6400 ха, през 2002г. – 2200 ха и през 2003г. – 2120 ха. Следва силно редуциране на засетите площи с ГМ растения, за да се удовлетвори изискването на Европейската комисия за ненадвишаване на 1%-ия праг от ГМ съставки в не-ГМ хранителни продукти. През 2004г. полски опит върху 200 ха с ГМ царевица е проведен от “Пионер”. Основни модифицирани признаци: Bt4 царевица и Bt царевица в комбинация с устойчивост към хербициди.

Картофи – първите полски опити с “Superior New Leaf” Bt-картофи са проведени от “Монсанто”, започвайки от 1999г. в продължение на 3 години: през 1999г.- 30 ха, през 2000г. – 3 ха и през 2001г. – 3 ха.

Слънчоглед – проведени са ограничени полски опити през 2000г. с ГМ слънчоглед на “Монсанто” с устойчивост към гъбното заболяване склеротиния.

Соя – не са провеждани полски опити с този вид култура.

Bt176, царевица MON810, царевица T25, рапица сорт Topas 19/2 и рапица сорт Ms1xRf1 са обект на предпазни клаузи съгласно член 16 от Директива 90/220/ЕИО, Вестник на ЕОБХ (2006) 338, стр. 1-15.

В България се отглеждат ГМ-култури – незаконно!

За периода януари 2008г. – юли 2009г. в Министерството на Земеделието и Храните не са постъпвали Заявления за разрешаване използването на генно-модифицирани организми, като храна или фураж. Не са постъпвали и заявления за издаване на разрешителни за предлагане и употреба на пазара на генно-модифицирани продукти за растителна защита. При извършените анализи от службите към Министерството е установено, че на територията на страната към момента (август 2009г.) не са налични генно-модифицирани култури. И в Министерството на Околната Среда и Водите не са постъпвали искания за издаване на разрешителни и няма издадени такива за пускане на ГМО на територията на областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра за посочения период.

 

Въпреки твърденията на институциите, Общественият Център За Околна Среда и Устойчиво Развитие (ОЦОСУР) откри наличие на ГМ царевица в Шуменско при лабораторни анализи, извършени през август 2009г. За изследване в независимата акредитирана лаборатория на “СЖС-България” във Варна бяха предоставени три проби царевично и една проба рапично зърно – реколта 2008г., взети на случаен принцип от рентиери от Търговищко, Шуменско и Добричко. Елементи от чужди генни бяха намерени в царевицата от Шуменско и по двата от изследваните показатели. По показател P-35S съдържанието на генно-модифицирани организми (ГМО) в зърното е 0,22 +/- 0,09, а по – T-nos – повече от 0,1. Това означава че в продукцията на фермера, предоставил рентата, на всеки 10 хиляди семена 22 са генномодифицирани. Таково количество говори, че генномодифицираните семена не са поподнали случайно (чрез замърсяване), а че част от реколтата е генно-модифицирана и е смесена с конвенционалната царевица.

И се продават ГМ-храни!

Изследвания на хранителни продукти в търговската мрежа за периода януари 2008г. – юли 2009г. (по данни на Регионалните Инспекции По Опазване и Контрол на Общественото Здраве – РИОКОЗ):

Варна – 47 изследвани хранителни продукта
3 проби на хранителни продукта са със съдържание на ГМО над 0,9 (2 проби на вафли – над 2% и 1 проба на кренвирши – 1,28%).

Търговище – 5 изследвани хранителни продукта
Една проба (траен варено-пушен салам) е със съдържание на ГМО над 2,0%.

Добрич – 12 изследвани хранителни продукта
Няма открити хранителни продукти с ГМО над 0,9. При две от пробите (ловджийска наденица и царевичен хляб) е установено съдържание на ГМО съответно 0,15% и 0,23% от състава на продукта.

Разград – 6 изследвани хранителни продукта
Няма открити харнителни продукти с ГМО над 0,9. В една проба кренвирши е констатирано 0,64% ГМО.

Силистра – 6 изследвани хранителни продукта
Няма открити хранителни продукти с ГМО над 0,9.

Шумен – 7 изследвани хранителни продукта
Няма открити харнителни продукти с ГМО над 0,9.

Петиция срещу промените в Закона за генетично модифицирани организми (ГМО): подпишете тук

 

 

 

Вашият коментар