Какви заплати получаваме, след като завършим?

Вече към края на кандидат-студентските кампании в повечето висши учебни заведения в страната, се замислихме над това, каква реализация очаква бъдещите специалисти. Несъмнено едни от най-желаните специалности са правото, маркетинга, различните икономики и компютърни специалности.

Бизнесът обаче има други нужди и ние често сме засягали въпроса за липсата на координация между него и университетските специалности. Това несъмнено води го огромен брой млади специалисти, които стават дълготрайни клиенти на бюрата по труда.

Преди ден в публичното пространство излезе интересно сравнение на стартовите заплати на дипломанти от различните университети, която бе твърде неочаквана. Статистическите данни са свързани с подготвяна реформа във финансирането на университетите, според която издръжката им ще зависи от заплатите на реализиралите се в сферата си студенти, по данни на НОИ.

И така от данните става ясно, че най-високоплатените специалности са традиционно информатика, следвани от икономика и администрация, а стартовите заплати за студенти завършили столични университети са от 1100 до 1640 лева. Драстична е разликата в заплатите на дипломанти от университети извън територията на София, които са останали да работят в малките градове.

Следователно отново излиза, че реализацията е единствено в столицата.

От години на ред се говори за проблема с централизацията на бизнеса и липсата на високоплатени работни места в по-малките градове, но реално действаща политика по този проблем до сега не е прокарана. И докато чакаме големите умове да измислят решение сме принудени да се примиряваме с обстоятелствата.

uni

Ако не ви се живее в пренаселената, мръсна и шумна София сте обречени да получавате многократно по-ниско трудова възнаграждение от това, което заслужавате.

Истината е, че висшето образование в България е на достатъчно ниско ниво, за да се разчита на името на висшето учебно заведение. Вярно е, че колкото по-голяма е конкуренцията – толкова по висок е минималният бал за прием, а най-голяма конкуренция има в столичните университети. И въпреки това методите на обучение и оценяване никак не отговарят на претенциите за добро образование.

В последните години придобиването на качествени знания зависи единствено и само от желанието на студента, а за тези които не полагат усилия всъщност няма особени последици. Те също получават сравнително добри дипломи, което е абсолютна грешка в системата.

Ако целта на реформата за финансиране на висшите учебни заведения цели да стимулира ръководствата да повишат нивото на предлаганото образование и подобрят контактите си с бизнеса, то тогава предложението е добро. Но университетите в различните краища на България не са поставени в равни условия поради строгата централизация на бизнеса в столицата.

Тогава няма ли да се получи едно обезлюдяване и на провинциалните университети и съсредоточаване и на образованието в София?

Вашият коментар