Включи се в обучение „Развитие на младежки проекти“

Екипът на МИКЦ – МладежCo отправя покана за набиране на участници в обучение „Развитие на младежки проекти“.  Целта на обучението е, участниците да придобият основни умения свързани с развитието и планирането на младежки проекти;

Елементите на обучението са: 

– Какво е проект;

– Жизнен цикъл на проекта;

– Елементи от подготовката и планирането на един проект;

– Представяне на НПМ 2016-2020 като пример за програма финансираща младежки дейности; 

– Самостоятелна работа на участниците върху развитие на проект в екип под наблюдението на експерт.

Ще бъдат използвани методи на неформалното образование и обучение чрез преживяване.

Обучението е предназначено за 20 младежи (15-29г.) от гр. Пловдив, като с предимство са тези, които са членове на младежки организации. Продължителността му е 2 дни 21-22 Октомври 2017г. (събота и неделя).

Форма за кандидатстване

Краен срок за кандидатстване: 18 октомври 2017г.
Обявяване на одобрените участници: 19 октмоври 2017г.

Водещ на обучението е Даниел Джинсов. Той има повече от 5 години опит в писането, изпълнението и консултирането на младежки проекти на местно, национално и европейско ниво. Част е от екипа на МИКЦ "МладежСо", както и координатор на звено от обучители към Национален младежки форум. До момента е провел над 40 обучения на местно, национални и международно ниво. 

За допълнително информация може да се свържете с него по e-mail: d.dzhinsov@gmail.com или по телефон: 0894499851

Вашият коментар