Медицинските бележки на учениците стават платени

Родителите вече ще плащат за извинителна бележка пред класния, когато детето им е болно. Това се налага заради новите изисквания на здравното министерство и факта, че издаването на документа не е включено в пакета услуги, финансирани от Касата.

Медицинските бележки, с които учéниците ще извиняват отсъствията си, стават платени.  Цената за издаването на бележката е различна, като варира между 2 и 5 лева.

За да спрат издаването на фалшиви бележки, от министерството натовариха джипитата с куп документация. Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се удостоверява от лекар въз основа на данни от анамнеза, обективен статус от извършения преглед, резултати от извършени изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация.

Медицинската бележка се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа, и се подпечатва с неговия печат или този на съответното лечебно заведение. Задължително трябва да се вписват номерът и датата на документа за извършения преглед с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, за които е определена необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, не може да предхождат датата на извършване на прегледа. В случаите на необходимост от отсъствие от училище след проведено болнично лечение се удостоверява от лекар, като се посочва номер или дата на издадената от лечебното заведение епикриза. 

За автора

Вашият коментар