Зелените идеи на студентите

Студенти от Технически университет – София разработиха и представиха проекти за приложението на иновативни зелени технологии в Глобул като част от форума Green Future, организиран от кариерния център към университета.

Темите върху които работиха младите хора, бяха „Енергийна ефективност в магазинната мрежа на Глобул“ и „Телефонът създава/спестява“. Участници, 23-ма на брой бяха разпределени в седем отбора от по двама, трима или четирима души. Всеки отбор разработи проект по един от двата казуса с помощта на консултантите на Глобул в областта на корпоративната отговорност.

Най-добрите проекти ще намерят реално приложение в съответните сфери на дейност в компанията.

Телеком операторът си сътрудничи с ТУ-София и кариерния център към университета, като подкрепя младите таланти в рамките на стратегията за екологична устойчивост Globul Green.

Вашият коментар