Ученици, студенти и завършили архитекти преобразяват площада пред кино „Космос“

Ученици и студенти по строителство и архитектура, както и завършили архитекти и ландшафтни архитекти ще преобразят пространството пред кино „Космос“ в място за изложби. Инициативата е наречена „Архитектурна работилница Кота Култура“, продължение на почистването и ремонтирането на киното през миналата година.

Площадчето пред киното, което в момента е напълно запустяло ще бъде облагородено, чрез създаване на място за отдих и външно изложбено пространство (експозиционна площ за различни видове изкуство). Целта е да се съживи занемарения площад пред киното и да създаде бъдещо място за изложби, подходящи за провеждането на ежегодния архитектурен форум на КАБ. Модулните елементи, които ще се изработват, са пейка, фрагмент от настилката, изложбена структура.

Участници могат да бъдат архитекти, ландшафтни архитекти, студенти по архитектура и ландшафтна архитектура, ученици от ПГАСГ "Арх. Камен Петков", разпределени в три групи спрямо елемента, който ще се изработва.

Регистрирането за участие става на и-мейла на КАБ- Пловдив kabplovdiv2@gmail.com или САБ Пловдив sabplovdiv@abv.bg. Крайният срок за записване е 01.07.2014.

Вашият коментар