Работен семинар за Пловдив – културна столица на Европа през 2019“

Във връзка с кандидатурата на град Пловдив за Културна столица на Европа през 2019г., на 28.11.2013г. ще се проведе работен семинар от 14.30 ч., в офиса на фондация „Пловдив 2019“ (Синята къща, ул. Арх. Христо Пеев № 6).

Програмата е разпределена в две сесии, първите от която стартира в 14:30 часа и е на тема „Развиване  на възможности в културния и артистичния сектор“ с лектор д-р Данута Глондас (Art Idea). В 16:30 часа стартира втората сесия на тема „Развиване на бизнес възможности в арт сектора“, с лектор г-н Ернст Худкамп  (Art Idea).

Позовавайки се на концепцията за Европейска столица на културата (ЕСК) случай (Решение 1622/2006 ) и неговите европейски измерения в критериите за град и гражданин,  първият семинар има за цел да определи възможностите на културните оператори: насърчаване на местно, регионално и международно сътрудничество; разработване на инициативи, които подчертават богатството на културното многообразие в Европа и привеждане на общите аспекти на европейските култури на преден план; улесняване на участието на гражданите; изграждане на партньорства с местни и регионални власти, които допринасят за дългосрочни стратегически планове за развитие.

Семинарите ще включват европейски и местни перспективи които да помогнат за визията и обединяващите ценности, които са предпоставки за създаване на общи планове за развитие.

Вторият семинар ще обсъжда създаването на възможности за бизнес в сектора на изкуството (Ernst Houdkamp). Тук ще се дефинират и разработят възможностите на града въз основа на нуждите и желанията, изразени от сектора на изкуствата, бизнеса и гражданите (включително и социални въпроси). Присъстващите ще работят в работни групи, за разработване на идеи. Ключов момент в проектирането на възможности е споделянето на ценности. Тук не става въпрос да убедите някого в правотата на вашата идея. Тук става въпрос за изграждането на споделена визия, намирането на общи ценности и съвместно създаване на вдъхновяващи идеи. Последната стъпка е да се превърне тази идея във възможности, които да бъдат представени с кратка, но силна история.

Вашият коментар