94 % от първокласниците в Пловдив са приети по първо желание

На 2 юни бе проведено първото електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2017/2018 учебна година в общинските училища на град Пловдив.

Резултатите показват, че 94% от класираните 3149 деца са приети по първо желание. В класирането взеха участие 3294 деца, чиито родители имаха възможност да изберат до 5 желания от 45-те училища в града. От общия брой на обявените 3586 свободни места все още не са заети 437.

За класираните деца предстои записване в училищата до 8 юни. В този срок родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ адрес на децата, тъй като проверката е автоматична.

В срок до 12 юни ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 20 юни. В него ще вземат участие както все още некласираните 145 деца и тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, така и пропусналите първото класиране. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 18 юни (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 15 юни.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на ученици в първи клас на адрес.

За автора

Вашият коментар