Българският рамо до рамо с „майчиния език“ в училищата?

Какво се крие зад думите „Вашите деца когато ходят на училище в чантата си заедно с учебника по български език да носят и учебника по майчин език”?

След освобождението си през 1878 година в България са установени трайни традиции в които децата на ромите, на турците, на българите и на българските мюсюлмани, да учат заедно в едни и същи класове и при равни условия. Към днешна дата за съжаление се наблюдават стотици училища, в които преобладаващо се учат ромски деца, а също така училища в които се учат изолирано децата на турците и българите мюсюлмани.

ДПС е специфична политическа партия в българският политически живот. След основаването и на 04 януари 1990 година обаче, се наблюдава все по-силната политическа посока на сегрегация на турското население. За съжаление политиката на разделението, откриваме и в речта на 03.05.2013г. на тогавашният кандидат за депутат Мариана Георгиева.
Тази пламенна реч на проф. Георгиева е изнесена пред електорат на ДПС успявайки да разбуни духовете както в медиите, така и в повечето социални мрежи. На пръв поглед тази реч е с характерният за ДПС дух и създава впечатлението, че е от чисто популистки характер. Разглеждайки думите й от гледна точка на качеството и нивото на образование в малцинствените райони, обаче то думите от пламенната реч, са по скоро вик за помощ.
Със своята реч, проф. Мариана Георгиева успя да освети един много заболял проблем, за който не се говори много, а именно увеличаващата се неграмотност сред младежите в малцинствените райони. За съжаление в районите с преобладаващо турско и ромско население все повече младежи не могат да пишат и четат на български език.
Според социологическа агенция АССА-М всеки пети българин ще е неграмотен до 2025г. Неграмотността сред младото поколение между 15-19г. е следното в проценти: българи – 9%, турци – 25%, роми – 64%. Данните от Националният социологически институт показват, че в периода 2011/2012г. учащите от I-VIII клас напусналите младежи са 12 294. България е в Европейският съюз от 2007г. и като такава българският език е един от 23 официални езици, а кирилицата редом с латиницата и гръцката азбука е една от трите официални азбуки в Евросъюза.
Също така на кирилица до този момент пишат близо 200 млн. в света. Именно тук идва въпросът, как обучението на майчин език сред турското малцинство ще успее, да спомогне за интеграцията му в Европейският съюз, без да е усвоило кирилицата и българският език? Проф. Д.ф.н. Мариана Георгиева в този момент е министър на младежта и спорта и би трябвало да знае, че за справянето с увеличаващата се неграмотност сред младежите в райони с предимно турско население е необходима програма за справянето със сегрегацията, а не учебници по майчин език.
 
Неприемливи предложения, като това на проф. Георгиева, допринасят единствено за пораждането на съперничество и вражда, между българските, турските и ромските деца. Нужна е изключително добре обмислена философия и политика от страна на държавните институции на равнопоставеност в образованието, както на ромските така и на турските деца.
Едни от основните препоръки за десегрегацията и справянето с неграмотността са: подобряване на материалната база, безплатни учебници, столово хранене, също така подпомагане на компютърно обучение в извън учебните институции и предучилищно образование с акцент върху изучаването на български език.

За автора

Вашият коментар