Една от най-добрите специалности по дизайн е в АМТИИ

Една от най-новите магистърски специалности "Мултимедия и виртуална реалност" към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) в Пловдив приема студенти за 5-та поредна година.

Обучението е в рамките на три семестъра, като успешно завършилите получават квалификацията дизайнер за мултимедия и виртуална реалност. То обхваща: 3D моделиране и анимация, мултимедиен дизайн, гейм дизайн, видеомонтаж и специални ефекти, аудиообработка, интерактивни системи и технологии, уеб базирани и мобилни приложения, програмиране /HTML, CSS, PHP и др.

Процесът на обучение предполага интердисциплинарна, проектно-ориентирана, експериментална работа. Важна цел е изграждането на умения за работа в екип, способност за критично мислене, анализ и генериране на идеи и концепции.

Програмата е насочена към ориентираните към компютърните технологии студенти, завършили бакалавърска степен в областта на визуалните изкуства и дизайн, информатиката, както и в други области – с траен интерес към IT технологиите, давайки им възможност да влязат в контакт със съвременни практики в компютърното изкуство, дизайн и програмиране, мобилните технологии, теорията на изкуството и медиите, както и с приложения, които са извън традиционните дефиниции.

Специалността се развива в сътрудничество и мобилност по програма „Еразъм+” със специалностите “Crossmedia” и “Interaction Design”, Университет Магдебург – Стендал в Германия; в партньорство с ChaosGroup, Института по информационни и комуникационни технологии – БАН, Apcom, Мултимедийна работилница АД и др.

Краeн срок за подаване на документи за кандидатстване са дните 23 – 24 септември 2015 г.

За справки и записване – Учебен отдел, АМТИИ, ул.“Тодор Самодумов“ 2, тел. 032 601445, 032 601454 или тел. на доц. Весела Статкова 0889 904012

Вашият коментар