Факултетът по математика и информатика в ПУ стартира курсове за кандидат-студенти

С два курса, започващи на 9 януари, Факултетът по математика и информатика (ФМИ) стартира поредица от компютърни, специализирани и кандидатстудентски курсове, които ще се провеждат в събота и неделя.

В единия курсистите ще овладеят Информационни технологии за подготовка и обработка на текстови документи и работа с таблично представени данни, както и техники за реализиране на атрактивни презентации. В другия ще се запознаят със системите за управление на бази данни и съвременните компютърни мрежи и комуникационни принципи. Хорариумът на двата курса е 80 учебни часа, а таксата – 480 лева. Лектори са преподаватели от катедрите при ФМИ  „Компютърни технологии“ и  „Компютърни системи“.

На 23 януари започва курсът по информатика с продължителност 80 учебни часа. Занятията ще води зам.-ректорът на ПУ доц. Христо Крушков. От Учебен отдел потвърдиха, че ПУ „Паисий Хилендарски” е сред малкото университети в страната, които имат кандидатстудентски изпит по информатика, а кандидат-студентите проявяват огромен интерес към този курс и звънят още от началото на учебната година. Основната причина е, че последните две години, за най-търсената специалност в ПУ – „Софтуерни технологии и дизайн“, петима кандидати се борят за едно място.

През януари Факултетът по математика и информатика стартира и кандидатстудентски курс по математика със същия хорариум. С придобитите знания зрелостниците ще могат да се подготвят и за матура, обясни доц. Крушков.

Подготовката по всеки от двата предмета – математика и информатика, струва 520 лева. По избор кандидат-студентите могат да ги платят и на две вноски. За тези, които дадат сумата наведнъж, има отстъпка от 40 лева, обясниха от ФМИ. Всички курсисти получават безплатни учебници.

На 6 февруари ще започне курсът „Бизнес комуникации на английски език“, предназначен да запознае обучаемите с основите на вербалната и невербалната комуникация в света на деловите отношения. Необходимо е курсистите да притежават езикови знания и умения на ниво A2-C2 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Занятията ще водят зам.-деканът на ФМИ доц. Иван Шотлеков и гл. ас. Ваня Иванова. Хорариумът е 40 часа, а таксата – 260 лв.

В най-скоро време Факултетът по математика и информатика ще обяви и вечерни високотехнологични курсове по програмиране, предназначени за желаещи да се насочат към професии от ИТ бранша.

Повече за Факултета по математика и информатика може да видите ТУК!

За автора

Вашият коментар