Математическата гимназия в Пловдив с нова сграда до 3 година

Членовете на Училищното настоятелство се надяват през 2023 година ОМГ ”Акад. Кирил Попов” да посрещне своите учители и ученици в нова сграда

Днес от 18.00 часа, в кабинет 104 на Математическа гимназия Пловдив, по време на Общото събрание на Училищното настоятелство, ще бъде представено заданието за бъдещата сграда на училището

То ще бъде представено от г-жа Карапеева, директор на МГ Пловдив и в него са посочени колко учебни зали, лаборатории и компютърни зали са необходими. Предвижда се също така да има спортен салон, креативни стаи с неправилни форми и ателиета за творческо обучение.

След обсъждането, заданието ще бъде внесено в Община Пловдив още на следващия ден, след което предстои стартиране на процедурата по проектиране.

Факт е, че в бюджета на Община Пловдив за 2020 г. са заложени и одобрени от Общински съвет с Решение №22 от 2020год. средства в размер на 300 хил. лв. за проектиране на сграда на училището.

На 10-ти февруари се проведе среща между главния архитект на Община Пловдив арх. Ахрянов, г-жа Карапеева и представители на Училищното настоятелство. По време на срещата бяха обсъдени въпроси за местоположението на сградата и функционалността й. Предвижда се това да бъде училище на бъдещето с подходящ микроклимат и зони за отдих, в което да има достатъчно учебни зали, така че учениците да минат на едносменен режим на обучение.

Към момента има два терена на територията на Пловдив, които са подходящи за строежа. На фиг.1 се вижда парцелът, в който са застроени 2-те езикови гимназии – "Пловдив" и "Иван Вазов", като се правят разчети Математическата да бъде в незастроената част към река Марица. Преимуществото в случая е това, че има изградена транспортна инфраструктура, теренът не е застроен и дава възможност в бъдеще да се изграждат общи за 3-те училища сгради.

На фиг. 2 се вижда парцел №20, който се намира зад хотел „SPS”, предвиден е за училище и е с площ от 32 декара. Проблемът тук се явява липсата на инфраструктура, респективно средствата за изграждането й не са предвидени в бюджета и съществува неяснота кога ще могат да бъдат предвидени и отделени. Въпросът за избора на терен ще бъде решаван едва когато стане ясно каква е необходимата площ за изграждане на училището в зависимост броя на учениците, които учат в него.

Арх.Ахрянов, като бивш възпитаник на Математическата гимназия, прие като своя лична кауза построяването на тази сграда и увери директорката, че ще направи всичко възможно, за да вземе под внимание нуждите на училището. 

 

Вашият коментар