Матури 2015-та в дати

Всички зрелостници полагат матури в края на своето обучение. Завършилите училище могат да кандидатстват с оценките от матурите в университети при условия, определени от висшите училища.

Абитуриентите  тази година ще се явяват  на две задължителни матури – по български език и литература и по избран от тях предмет. Те ще имат възможност да се явят и на допълнителни матури, по желание.

Ето датите:

От 09.03. до 20.03. – Подаване на заявление за допускане до ДЗИ

До 19.05. – Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали и издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Дати за провеждане:

20.05. 8.00 часа БЕЛ
22.05. 8.00 часа Втори ДЗИ
От 26.05. до 5.06. ДЗИ по желание на ученика

От 22.05. до 05.06. – Проверка и оценяване на работите

До 09.06. – Обявяване на резултатите

Сесия август – септември 

От 06.07. до 17.07. – Подаване на заявление за допускане до ДЗИ

До 25.08. – Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали и издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Дати за провеждане:
27.08. 8.00 часа БЕЛ
28.08. 8.00 часа Втори ДЗИ
От 31.08. до 4.09. ДЗИ по желание на ученика

От 29.08. до 07.09. – Проверяване и оценяване на работите

До 11.09. – Обявяване на резултатите

Още информация за матурите, примерни тестове и необходими документи можете да намерите  ТУК.

 

За автора

Вашият коментар