Над 3600 са първокласниците в Пловдив

Повече от 3600 първокласници ще прекрачат училищния праг в Пловдив на 15-ти септември

За настоящата учебната година се увеличава броят на записаните за първи клас деца спрямо предходната година. При функциониращи 151 паралелки в общинските училища за 2015/2016 учебна година с 3400 деца, за настъпващата година по предварителни данни децата са над 3600 и за тях са предвидени 160 паралелки.

За първи път в България в началото ще бъде въведена Монтесори педагогика. Към настоящия момент в 5 детски градини вече са доставени необходимите Монтесори материали за по една група, като до края на годината ще бъдат оборудвани на вторите групи. През лятото екипите на петте детски градини работеха за създаването на адекватна среда. Продължава и обучението на 25 педагози и 5 служители от отдел „Образование“, коeто стартира през м. април 2016 г. и ще приключи в края на годината.

В момента се сформира втора група от педагози за обучение за въвеждане нa Монтесори педагогиката, като обучението ще се проведе по специално разработената  програма. Обучението ще стартира през м. септември 2016 г., като се планира в него да се включат 27 педагози.

За автора

Вашият коментар