Награждават най-добрите ученици от кампанията „Грамотни ли сме?“

Най-добре представилите се ученици в кампанията „Грамотни ли сме?“ се ще бъдат наградени тържествено на 20-ти май(петък) от 14,00 часа в сградата на Общински детски комплекс (ОДК).

На 22.04.2016 г. се проведе първият етап за 2016 г. от кампания „Грамотни ли сме?“, организирана от Община Пловдив, отдел „Образование“, съвместно с Общински детски комплекс – Пловдив (ОДК).

Кампанията провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап. Тестовите варианти за двете възрастови категории VІІ клас и ІХ-ХІІ клас са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен в 4 модула, като разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип дадоха възможност на  участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

В кампанията „Грамотни ли сме?” взеха участие общо 341 ученици, съответно от VІІ клас 215 ученици и от ІХ – ХІІ клас 126 ученици.

За автора

Вашият коментар