Проверяват пловдивските ученици за грамотност

Предстои първият за тази година етап на кампанията „Грамотни ли сме?“

На 22.04.2016 г. (петък) ще се проведе първият етап за 2016 г. от кампания „Грамотни ли сме?“ . Тя ще провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап от обучението си. Тестовите варианти за двете възрастови категории

(VІІ клас и ІХ-ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен в 4 модула, като разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

Кампанията ще се проведе в сградата на Общински детски комплекс (ОбДК), бул. „Шести септември” №193, на два етапа – сутрин и следобед в извънучебно време. След оповестяването на резултатите, на най-добре представилите се ученици ще бъдат раздадени награди.

Вашият коментар