Учене за живота или в един час по български език под тепетата (ВИДЕО)

Училището на 21 век е територия на иновативност, интерактивност, формиране на различен тип интелигетност у учащите се

Това е само част от това, което съвременната ни методика е целеустремена да предаде на бъдещите учители (още студенти) и днешните ученици. Съвременните тийнеджъри не искат просто набор от знания, те желаят наученото днес им е полезно утре, да имат“оръжията“ за битките си. И отговорността на учителя е да намери начините, за да отговори на това предизвикателство. 

По покана на Мария Илчевска, директор на основно училище “Кочо Честименски“ под тепетата, д-р Красимира Танева, преподавател по методика на литературното обучение във Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ демонстрира в няколко учебни часа как успешно могат да се интегрират теми от учебната програма по български език: „Текстът в научното общуване“ и „Текстът в масовата комуникация“ с начална финансова грамотност.

Четирдесетте минути бяха посветени не само на развиване на езиковите и комуникативните компетентности на 13-годишните. В този час учениците усъвършенстваха своята дигитална компететност при работа с платформи на отделни банки; анализираха и систематизираха информация от различни източници, за да формират у себе си стратегии за компетентен финансов избор; осмислиха основни терминологични понятия от областта на финансите – личен бюджет,  приходи, разходи, дебитна карта. Д-р Танева използва в своя урок “Моите пари са моята отговорност и свобода“ ролеви и симулационни игри, в които седмокласниците приложиха своите знания. Университетският преподавател предложи методическа концепция, чрез която се стимулира критичното мислене на учениците и се формират социално отговорни личности.

Д-р Танева сподели, че реализираният от нея урок е “Урок за финансово отговорен бъдещ гражданин“.

Вижте какво разказа още методистът от ПУ "Паисий Хилендарски" пред камертата на mediacafe.bg, след един от часовете пред в ОУ "Кочо Честеменски": 

За автора

Вашият коментар