54 фирми в конкуренция за 1500 бъдещи инженери от ТУ

През 2016 година конкуренцията между фирмите за привличане на работа и за летни стажове на студенти от ТУ-филиал Пловдив се изостри

Това показва осмият Ден на кариерата в пловдивския технически ВУЗ, който започна днес. В него вземат участие 54 чуждестранни и български компании, значителна част от които имат заводи и офиси в Пловдив и региона.

За сравнение през миналата година фирмите, участващи в това най-голямо кариерно събитие за годината бяха 39. За първи път в надпреврата за студенти се включват 6 компании “ловци на мозъци”, които търсят кадри за свои клиенти в България и в чужбина. През 2015 година фирмите от този бранш бяха само 2. Всяка пета компания, участваща в Деня на кариерата в ТУ-филиал Пловдив е заложила в тактиката си за привличане на студенти не само на фирмения си щанд, открит във фоайето на Ректората, но и на специално представяне на възможности за кариерно развитие в аулата на университета. В презентационнаата програма на 26 октомври са включени общо 11 фирми.

Прави впечатление фактът, че съотношението между чуждестранните и българските фирми е почти 2:1 в полза на чуждестранните. От петдесет и читирите участници в “Деня на кариерата 2016” 38 са чуждестранните фирми, работещи в България, а 16 /включително и една държавна агенция/ са компании с български капитали. Причините за тази диспропорция са най-малко две. От една страна чуждите компании са много големи, значителна част от тях са сравнитено отскоро на българския пазар и са в етап на бурно разрастване. От друга страна българските фирми нямат навиците да търсят по този начин елитни инженерни и софтуерни кадри за своите екипи. Тенденцията спрямо 2015 година обаче е и българските участници в Деня на кариерата да се увеличават със същия темп, с който се увеличават и чуждите фирми-участници.

“Оценявам “Деня на кариерата 2016” като силен мотивационен фактор в кариерното развитие на нашите студенти” – каза директорът на Пловдивския филиал на Техническия университет проф. д-р Въльо Николов. Той коментира още, че кариерни интреси проявяват вече дори новопостъпилите студенти. “За последните три години сред студентите от Техническия университет- филиал Пловдив няма нито един безработен. Търсенето на инженери е толкова голямо, че се налага преподавателският състав да отива на място в големи компании, за да обучава и преквалифицира специалистите там”- заключи проф. Николов.

Вашият коментар