Живи ли са мъртвите дървета ?

Наръчник за инвентаризация и управление на мъртвата дървесина в горските екосистеми издаде Сдружение „Зелени Балкани“. Това стана факт в рамките на проект: “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от „Натура 2000“ в област Смолян”. Изданието е достъпно и в дигитален формат.

Оказва се, че този наръчникът е забележителен практически насочен документ, който има за цел да подпомогне служителите в горския сектор, както и всички заинтересовани от жизнеспособността на горските екосистеми в тяхната работа на терен. Акцентът на  изданието са методите за измерване и оценка на компонентите на мъртвата дървесина, както и изчисляването на обема на мъртва дървесина в дадена гора.

Трябва и е наложително да се знае, че “мъртвите” на пръв поглед дървета всъщност кипят от живот. Те могат да бъдат убежище на цял един нов и непознат свят, доскоро съвсем пренебрегван и дори целенасочено унищожаван, смята Нели Арабаджиева, сътрудник по проекта на Зелени Балкани.

Но какво наложи появата на това четиво? – Издаването на наръчника е провокирано  от нуждата заетите в горския сектор да са по-наясно с темата за запазване на определени количества мъртва дървесина в горите.  В последните няколко години този въпрос е повече от актуален, тъй като голяма част от Българските гори вече са част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Освен това, редица редки и застрашени видове обитават и останалата част от българските гори, а те също трябва  да бъдат запазени. Това е наложително не само заради европейските директиви, но и защото в наши дни хората макар и трудно започват да разбират изключителната важност на  жизнената връзката между всички естествени компоненти на околната среда, част от която са тези генератори на живот – дърветата.

 

tree002

 

 

За автора

Вашият коментар