Конкурс с голяма награда на тема „Мигрантите в Европа“

Комисията стартира европейски мултимедиен конкурс с награда 10 000 евро
Еропейската комисия, Главна дирекция "Вътрешни работи" стартира в петък (1.02.2013) мултимедиен конкурс "Мигрантите в Европа", насочен към училища и университети, издаващи дипломи в областта на изкуствата и комуникациите. Цел на конкурса е да предостави възможност на младите творци и комуникатори да отразят приноса на мигрантите в Европейското общество днес.

Конкурсът е в три категории:

  • плакат;
  • фотография;
  • видео

30-те европейски финалисти, придружени от представител на учебното заведение, ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се проведе в Брюксел. Учебните заведения, чиито ученици/студенти спечелят първа награда в трите категории и първа награда от общественото гласуване, ще получат 10 000 евро за всяка категория.

Крайният срок за подаване на произведения е 21ви юни 2013. Допълнителна информация и регистрация можете да откриете на интернет страницата на конкурса.

Каква е ролята и мястото на мигрантите в Европа? Комисията приканва студенти от академиите по изкуства, графичен дизайн и комуникации от всички 27 държави — членки на Европейския съюз, и от Хърватия да помислят по въпроса за приноса на мигрантите за обществата в Европа.Европейският конкурс отправя предизвикателство към студентите да създадат творби, в които да изразят своите възгледи по въпроса, улавяйки ролята на мигрантите в нашия живот. С цел насърчаването на конструктивен дебат и същевременно размисъл върху положението на мигрантите в Европа Комисията предоставя на обещаващи таланти в Европа възможност да изложат своята гледна точка.

Конкурсът е отворен за всички студенти от ЕС на възраст над 18 години и записани във висше учебно заведение в областта на изкуствата/графичния дизайн/комуникациите, намиращо се в държава от ЕС или в Хърватия. Академиите по изкуства трябва да предадат творбите си до 21 юни 2013 г. в следните категории: плакат, фотография и видеоизображения.
 
Всяко училище може да представи една или няколко творби в една или повече категории. Творбите ще бъдат оценени на национално равнище и най-добрите от тях (до 10 творби от държава) ще бъдат представени на европейско жури, което ще подбере 30 финалисти и ще определи победителите на европейско равнище за всяка категория. В журито ще участват професионалисти от областта на комуникациите, изкуствата и медиите, както и представители на мигрантските общности.
 
Трийсетте финалисти на европейско равнище ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по раздаването на наградите, която ще се проведе в Брюксел и на която се очаква да участва Сесилия Малмстрьом, европейски комисар по въпросите на вътрешните работи. Ще бъде присъдена специална награда въз основа на резултатите от обществено гласуване, което ще се проведе на уебсайта по-долу.
 
Всяко от учебните заведения, чиито студенти са спечелили първa наградa в трите категории и първа награда на публиката, ще получи награда в размер на 10 000 евро, които да бъдат използвани за образователни цели.
Секретариата на конкурса в България е представляван от Веселин Илиев – национален координатор
 
***
През 2011 г., когато световното население надхвърли седем милиарда души, в ЕС живееха 20,2 милиона души, граждани на трети държави. Това представлява около 4 % от общото население на ЕС (502,5 милиона души) и 9,4 % от 214-те милиона мигранти в световен мащаб. За сравнение в Канада пребивават около 3,4 % от мигрантите в света (или 7,2 милиона души, което представлява 21,3 % от нейното население), а в САЩ живеят около 20 % от общия брой мигранти в света (или 42,8 милиона души, което представлява 13,5 % от населението на САЩ).
 

МИКЦ – Пловдив Област
ул. ''Волга'' 24
телефон: 032 62 22 78
 

Вашият коментар