Връчват сетрификатите NELLII в Тракарт

На 12 декември /сряда/ от 14.00 ч. в Културен център „Тракарт”ще се състои тържествено връчване на  сертификати на партньорите по проект NELLII. Това е един проект /Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information / , който практически се явява едногодишна инициатива, която стартира на 1 март 2012 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

В партньорство с Фондация на бизнеса за образованието и вестник Аз Буки, Министерството на образованието, младежта и науката изгражда национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот. Обхваща се формалното и неформално образование и всички нива на учене /предучилищно, училищно и висше образование, професионално обучение/ както и други свързани сектори като трудова заетост. Към момента са създадени 28 местни съвети и се изграждат регионални мрежи от обучителни организации, работодатели, местни власти, медии и неправителствени организации, чрез които се осъществява проекта.

NELLII е начин  за реализирането на национална стратегия за учене през целия живот и приоритетите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието “Образование и обучение” 2020.

Проектът NELLII, вече е интерактивен. Всеки може да намери информация за него в уеб сайта на проекта – www.nellii.bg , както и на Facebook – страницата му.

 

 

 

 

За автора

Вашият коментар