ОбразУвание ли бе, да го опишеш…

Къде точно се е скрил проблемът с българското образование? Въпросите, които си задавам на тази тема са много. Започват с „Добри ли са учебниците, по които учим?“ и „В преподавателския състав ли е проблемът?“, преминават през „Какво трябва да се промени, как ще се модернизира учебното съдържание и методите на преподаване?“ и стигат до „Лошо ли е, че България бълва висшисти на килограм?“ и“Защо висшист е синоним на безработен?“. Отговорите на някои от тях предизвикват спор в главата ми със самата мен и мога да го водя (него) с часове.

За да не изпадам в такива отклонения, смятам да си поговорим за това какво можем да направим ние -родителите, за да не оставим детето си на системата, която е така или иначе „прекрасна“. Свързах се с Георги и Алекс Стоеви, родители на прекрасно момиченце – Никол. Разтревожени от това какво образование би получило детето им след няколко години в училище, те са избрали да следват модела “Сечива – Врати – Истина” (Tools – Doors – Truth). Какво представлява той ни обясни накратко Жоро.

Най-общо следваме модел, който наричаме “Сечива-Врати-Истина” (Tools-Doors-Truth). Знанието, компетенциите и уменията са разделени на три групи:

1/  Сечива / инструменти, които са от ключова необходимост за оцеляването и развитието, както и за усвояването на знания от другите групи. В тази група попадат общителни умения – майчин и чужди езици, социални и комуникативни умения (меки умения); математически и логически способности; етика и морал.

2/ Врати – в тази група попадат занимания, интереси, които ние като родители сме длъжни да представим на детето, а детето от своя страна може да избере да премине през вратата и да се развива в дадената област според неговия талант и вдъхновение. Нашата  задача е да отворим вратите, а не да насилване децата да минават през тях. Тук попадат спорт, музика, танци, визуални изкуства, занаяти…

3/ Истина – това са фактите за живота, които трябва да съдържат нашите отговори на детските въпроси. Обикновено това са широки области като история, философия, естествени науки, астрономия, география, икономика и политика.

Има и някои гранични области – които трудно могат да попаднат в само в една област – например религия, отношение към здравето и други.“

Каква е отговорност на родителите в различните групи?

„Най-голяма е при "сечивата и инстриментите" – понеже без тях не може да има развитие и изобщо оцеляване в социална среда. Средно голяма е отговорността при “вратите". Дори без помощ вероятно децата ще се ориентират в тези области. Тук става въпрос по-скоро за по-ранно ориентиране с помощ на родителите.

Относно истината – тя може да се научи от Google, училище и другите социални кръгове, т.е. родителите носят малка част от отговорността и според мен не трябва да чувстват като проблем, ако не могат да отговорят на всеки въпрос. Няма начин всеки родител да е компетентен по всичко в дълбочина, затова тук е мястото на училището и наетите частни учители.Тук основно значение има любознателността на детето, което ще намери отговори, ако ги търси.“

Очаквайте продължение по темата….

Вашият коментар